Loading
www.belgium.be Logo of the Belgian government

Toegankelijkheids-verklaring

De FOD Financiën verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:
Site Web : https://www.mijneersteaangifte.be/index-nl.html

Nalevingsstatus

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Verklaring voorbereiden

Er is een extern toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit bestond uit een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

De controle braht geen niet-toegankelijke inhoud aan het licht. Maar alleen een diepgaand audit kan de site volledig toegankelijk verklaren.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring

  • is opgesteld op 28/03/2024
  • werd opgesteld door het webteam van FOD Financiën
  • is bijgewerkt 09/07/2024 

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website?

  • Stuur ons een e-mail op internet@minfin.fed.be of
  • Bel het contactcenter van de FOD Financiën op 02 572 57 57

Handhavingsprocedure

VBent u niet tevreden met het antwoord dat u van de FOD Financiën kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

e-mail: mailto:contact@ombudsman.be

Website: Federale Ombudsman